Chính sách bảo mật thông tin

chính sách bảo mật phú yên

Chúng tôi – top10phuyen.com – luôn luôn mong muốn bảo vệ thông tin người dùng trên website và coi đó là trách nhiệm của mình. Các chính sách dưới đây được đưa ra với mục đích bảo vệ người dùng. 

1 – Chúng tôi là ai? 

Website của chúng tôi là: top10phuyen.com

2 – Chúng tôi thu thập thông tin để làm gì?

top10phuyen.com thu thập thông tin người dùng để phục vụ các mục đích sau đây: 

  • Cập nhật website để trở nên thân thiện hơn với người dùng
  • Phát triển website với những nội dung mà người dùng quan tâm
  • Xem xét cải thiện website về mặt kỹ thuật (tốc độ website, giao diện,…)
  • Kịp thời ngăn chặn các hành động spam trên website

Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng thông tin người dùng trên website vào những mục đích nào khác với các mục đích trên.

3 – Chúng tôi thu thập các thông tin nào?

Trên website này, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau đây:

  • Bình luận của người dùng: Khi các bạn bình luận trên website này, các bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân (tên, email) để phục vụ cho việc chống spam cũng như dễ dàng hơn cho các lần bình luận sau. Các nội dung trên bình luận của các bạn cũng sẽ được thu thập. 
  • Các thông tin về đường truyền Internet (địa chỉ IP, tốc độ, trình duyệt và thiết bị sử dụng, ….) cũng sẽ được lưu trữ để phục vụ cho quá trình phân tích website. 

4 – Ai có thể tiếp cận các thông tin người dùng trên website?

Đội ngũ phát triển website top10phuyen.com

5. Thông tin được lưu trữ trong thời gian bao lâu?

Vô thời hạn